Coronavirus – og svømmehaller

Farum-Familie-Svøm følger svømmehallens regler og anvisninger.
 
Mere info kan ses på: http://www.farumsvommehal.dk/svoemmehal