Tilmelding:
Tilmelding til kommende sæson (1. september – 31. maj), åbnes d. 1. juni måned. Tilmelding sker ved online-tilmelding og efter ”først til mølle” princippet
. Har du været tilmeldt på et hold, får du muligheden til at tilmelde dig på samme hold, inden der åbnes for nye tilmeldinger. Har du brug for hjælp, kan du kontakte kontoret. Du kan se priserne på de enkelte hold under menupunktet Kontingent og priser.

Ved online tilmelding er pladsen sikret, når betalingen er gennemført og en ordrebekræftelse er modtaget via mail.

Betaling:
Farum-Familie-Svøm modtager betaling med Dankort og VISA-Dankort, desværre ikke øvrige betalingskort.
Medlemskontingentet kan betales på én gang for et helt år, eller du kan vælge at betale for 1. halvår (september-januar) ved din online tilmelding. Betaling for 2. halvår (februar-juni), bliver automatisk opkrævet i januar måned. Advisering sker via mail inden opkrævning.

Indmeldelse på hold er muligt under hele sæsonen, såfremt der er plads. Prisen nedsættes for hver måned i løbet af sæsonen, således at du kun betaler fra den måned du er tilmeldt. Ved for sen betaling er der naturligvis ingen prisnedsættelse.

Farum-Familie-Svøm benytter Klubmodul ApS (”Klubmodul”), (som er et anpartsselskab registreret med CVR.nr. 31 50 15 12), til deres administration. Klubmodul benytter quickpay.dk som betalingsgateway. Quickpay A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

Fortrydelsesret:
Du har 14 dages fortrydelsesret, herefter
betragtes det som en udmeldelse. Ved evt. fortrydelse kontakter du kontoret ved personlig henvendelse eller pr. e-mail til kontor@farumfamiliesvom.dk .

Udmeldelse:
Hvis man ønsker at blive meldt ud, skal dette ske skriftligt til klubben pr. mail kontor@farumfamiliesvom.dk eller ved personlig henvendelse på kontoret. Udmeldelse kan IKKE ske via instruktøren. Manglende deltagelse på holdet er ikke ensbetydende med udmeldelse.

Ved udmeldelse refunderes kontingent for den resterende periode, efter løbende måned plus 1 måned (for eksempel: ved udmeldelse d. 15. februar, refunderes kontingent for april og maj måned)

Ferier og aflysninger:
Farum-Familie-Svøm følger som udgangspunkt Furesøens skolernes ferieplan. Der kan forekomme variationer i lukkeperioder fra år til år. Se under ”Lukkedage” på forsiden.

Herudover kan der forekomme aflysninger på enkelte dage pga. reparation, rensning, svømmestævne eller anden force majeure situation. Info mails vil blive sendt ud herom. Erstatningsundervisning kan ikke påregnes.

Holdnedlæggelse:
Hold, som ikke opfylder krav om minimums tilmelding, kan blive nedlagt. I så fald refunderes kontingentet for den resterende periode.

Baderegler for Farum Svømmehal:
Farum-Familie-Svøm bruger Farum svømmehal. Medlemmerne skal overholde de gældende
ordensregler i Farum Svømmehal. Brud på disse regler kan medfølge bortvisning og eventuelt ekskludering af Farum-Familie-Svøm.
Du må for eksempel IKKE komme i svømmehallen, hvis du lider af smitsom sygdom, diarésygdomme, eller visse betændelses tilstand.

Er der helbredsmæssige forhold, som kan have betydning for undervisning, er du velkommen til at informere instruktøren. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontoret.

Personoplysninger:
Når du benytter vores hjemmeside, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af Farum-Familie-Svøm, samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Som registreret bruger hos Farum-Familie-Svøm og Klubmodul har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Sidst revideret d. 29. feb. 2024