I kommende sæson tilbydes 2 nye hold med undervisning i:
Brug af Stand up paddleboards
og Yoga på paddleboards